הצעות החקיקה

הצעת החוק הנידונה כעת לקראת קריאה שנייה ושלישית

חוק-יסוד: השפיטה והצעת חוק בתי המשפט

הצעות רפורמת לוין

חוק-יסוד: השפיטה

חוק היועמ"שים

חוק בתי המשפט