הצעות החקיקה

הצעת החוק הנידונה כעת לקראת קריאה שנייה ושלישית

הצעת חוק-יסוד: השפיטה (תיקון – עילת הסבירות)