תהליך העברת הרפורמה

מוזמנים לעקוב אחרי תהליך העברת הרפורמה ולקבל תמונת מצב עדכנית

04.01.2023 - ההכרזה על הרפורמה

04.01.2023 - ההכרזה על הרפורמה

11.1.23 - התחלת הדיונים על הרפורמה בוועדת החוקה

11.1.23 - התחלת הדיונים על הרפורמה בוועדת החוקה

20.2.23 - קריאה ראשונה

20.2.23 - קריאה ראשונה

עברו בקריאה ראשונה שני סעיפים מתוך הרפורמה המשפטית: הראשון, שינוי הרכב הוועדה לבחירת שופטים והשני, עיגון חוקי יסוד כך שבג"ץ לא יוכל לבטלם.

ועדה לבחירת שופטים

עיגון חוקי יסוד

63 בעד, 47 נגד: הכנסת אישרה בקריאה ראשונה - שינוי בהרכב הוועדה למינוי שופטים ובמעמד חוקי יסוד

19.3.23 - ריכוך הרפורמה המשפטית בידי חה"כ שמחה רוטמן

19.3.23 - ריכוך הרפורמה המשפטית בידי חה"כ שמחה רוטמן

הקפאה זמנית של כל חלקי הרפורמה מלבד הוועדה לבחירת שופטים.
ריכוך הרכב הוועדה לבחירת שופטים לפי מתווה חדש

21.3.23 - תחילת דיונים בוועדת החוקה על המתווה המרוכך

21.3.23 - תחילת דיונים בוועדת החוקה על המתווה המרוכך